Disclaimer
Disclaimer Whixx Telecom & ICT

De website whixx.it is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan voorkomen, dat er op enig moment niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt onder meer tariefinformatie begrepen.

Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Whixx.it. die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.

Whixx.it behoudt zich onder meer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze website

Er wordt door Whixx.it geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door Whixx.it. Whixx.it kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.

Grafische en/of tekstuele onderdelen van deze website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Whixx.it niet gekopieerd of, openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Whixx.it zich niet aansprakelijk. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Whixx.it.